BIKER REGLER
De flesta bikers lever efter enkla regler och förväntar sig att andra skall göra detsamma. Om Du besöker en bikerträff bör Du veta vad som gäller. Följer Du de här bestämmelserna är risken mycket liten att Du hamnar i bråk.
Regel 1: Det handlar om att ge och ta. Visa respekt för dem respekterar de Dig. Börjar Du bråka med oss får Du tiofalt igen. En klubbs styrka ligger i att medlemmarna är bröder och ställer upp för varandra. Om någon förolämpas, blir alla förolämpade. Hedern värderar vi alla högt.
Regel 2: Gå aldrig objuden på en bikerträff. Ingen kommer hem till Dig utan att vara inbjuden.
Regel 3: Försök inte påtvinga någon medlem Din Vilja och ge framför allt fan i medlemmarnas egendom. I detta fallet betyder det; deras cyklar, kvinnor och klubbjackor. Gör Du inte det förolämpar Du oss och kan då gå tillbaka till Regel 1: för att se vad som händer.
Regel 4: Tro inte att Du är någon bara för att Du blivit bjuden till en privat klubbfest. Du är bara EN bland gästerna - ingen medlem - Förvänta Dig inte att klubbmedlemmarna ställer upp på Din sida om Du börjar bråka med någon annan gäst. Det är inte vårt problem. Risken finns att vi inte gillar att Du ställer till det och då träder automatiskt Regel 1: i kraft.
Regel 5: Skulle något vara oklart och/eller är Du tveksam till vad som gäller hänvisas Du alltid till Regel 1:
 
 

 
 

BIKER RULES

Most bikers lives by simply rules and expect others to do the same. As a visitor to any biker-meeting You ought to know what regulations are being in force. If You follow the rules below You will minimize the risk of getting in trouble.
Rule No 1: It's a matter of give and take. Show respect for people You meet and they will treat You likewise. If You try to fuck around with us You will get tenfold back. The strength of any biker-club lies in the fact that the members regard them selves as brothers and take sides with each other. If any of us are insulted we all get insulted. We value honour high.
Rule No 2: Never attend a biker-meeting uninvited. Nobody tries to enter Your home without an invitation.
Rule No 3: Don't try to force Your will upon any member and just keep Your hands off our private property. This applies particularly to our bikes, woman and club-waistcoats. We will be insulted if You don't comply with the previous. Go back to Rule No 1: to see what will occur.
Rule No 4: Don't think Your are particular just because You have been invited to a private biker-meeting. You are just ONE among other guests - not a member. Don't expect the members to take Your side if You fuck around with another guest. It's not our problem. We might dislike Your behaviour. In that case Rule No 1: automatically takes effect.
Rule No 5: If any part of our, (simple), rules should apear to be indistinct or should You feel uncertain about what regulations are being in force always refer to Rule No 1: